آخرین وضعیت خطوط لوله نفت در روستاها

مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب گفت: بیش از 4000 مورد سوراخ شدگی در خطوط لوله نفت در روستاها و شهرها وجود دارد که مردم برای حل این مشکل و برطرف آلودگی به وجود آمده به ما اطلاع می دهند و ما نیز نسبت به حل آن اقدام می کنیم.

آخرین وضعیت خطوط لوله نفت در روستاها

به گزارش خبرنگاران، احمد محمدی امروز در چهارمین همایش مسوولیت اجتماعی صنعت نفت، با بیان این که باید مردم این احساس را داشته باشند که نفت برای بهبود زندگی آن ها است، اظهار کرد: توسعه پایدار جز با برقراری احساس بهبود در زندگی مردم جامعه اطراف طرح های صنعتی محقق نمی گردد.

وی تاکید نمود: صنعت نفت در نقاط مختلف کشور در مسئولیت های اجتماعی پیشرو بوده است، اما درباره کارهایش تبلیغی نداشته است.

او با بیان این که هدفمند کردن مسئولیت های اجتماعی نیازمند نظام مند کردن برنامه ریزی برای اجرای کارهای مرتبط است، گفت: شناسایی نیازمندی های واقعی جوامع محروم بسیار مهم است که در این حوزه نیز اقدامات متعددی اجرا شده است.

به گفته وی بیش از 90 تا 95 درصد گازهای مشعل را تا سه سال آینده با هدف حفظ محیط زیست جمع آوری می کنیم.

وی با بیان این که شناسایی نیازهای مراکز روستاها و مراکز استان ها بسیار مهم است، توضیح داد: اقدامات متعددی اجرا شده که بعضاً جزو مستحبات بوده و اکنون باید به واجبات توجه بیشتری کنیم.

وی با بیان این که اگر نیازهای واقعی را شناسایی کنیم، قطعا بیش تر به هدف نزدیک خواهیم شد، گفت: امیدواریم با اساسنامه ای که در این زمینه درنظر گرفته شده و ایجاد یک برنامه درست بتوانیم رضایت بیشتری را جلب کنیم.

دبیر چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت هم بر پیاده سازی گزارش های پایداری مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر اساس استانداردهای علمی تاکید نمود و گفت: ارائه این گزارش ها در حوزه مسئولیت اجتماعی چشم انداز روشنی از آینده را ترسیم می نماید.

سیدامیر طالبیان گفت: بار دیگر فرصتی دست داد تا در چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت برای همدلی و هم راستایی حول محوری فراتر از وظایف ذاتی در بستری اخلاق مدارانه و مشارکت جویانه با عنوان مسئولیت پذیری اجتماعی گردهم آییم.

وی ادامه داد: پارسال با درک مسئولیت نسبت به ضرورت های شرایط کشور مندرج در بخشنامه مقام عالی وزارت مبنی بر رعایت صرفه جویی، همایش را برگزار نکردیم، اما فعالیت ها کماکان ادامه داشت.

دبیر چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت در ادامه به مجموعه گزارش های دریافتی شرکت های ذی نفع در همایش چهارم اشاره نمود و با بیان اینکه تعداد گزارش های دریافتی 67 مورد است، گفت: خوشبختانه شرکت های دخیل در مقوله مسئولیت اجتماعی صنعت نفت و گاز کشور اهتمام ویژه ای به ارائه گزارش های پیرامون این موضوع داشته اند به همین دلیل این موضوع سبب انگیزه مضاعف برای گردهمایی و نشست امروز شد.

طالبیان در ادامه به تعداد گزارش های پایداری واصله از سوی شرکت های فعال صنعت نفت و گاز اشاره و اظهار کرد: شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت های وابسته به شرکت ملی نفت، شرکت های خصوصی و پیمانکاری و پژوهشگاه صنعت نفت هر کدام به ترتیب 2، 5، 3، 11، 45 و یک گزارش به دفتر دبیرخانه همایش ارائه کردند که این گزارش ها از سوی خبرگان صنعت نفت، کارشناسان و استادان دانشگاهی و در فضایی کاملا بی طرفانه تحلیل و آنالیز شد و گزارش های برتر در انتها این همایش معرفی خواهند شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: اصرار ما بر این است تا شرکت های فعال در صنعت نفت و گاز کشور گزارش های پایداری پیرامون مسئولیت اجتماعی را بر اساس استانداردهای علمی ISO26000 و بر اساس فرمت GRI ارائه نمایند، زیرا این روند سبب خواهد شد تا ما از ابتدا در راستا تراز بین المللی حرکت کنیم.

مشاور اجتماعی وزیر نفت با بیان این که هدف ما صرفا برگزاری همایش نیست، بلکه مصمم هستیم در فرآیند ترویج، توسعه و استقرار CSR در صنعت نفت و گاز یاری رسان یکدیگر باشیم، گفت: بدون شک برپایی این دست از نشست ها عرصه ای را برای یادگیری ایجاد خواهد نمود و شاید از همین باب پارسال جایگزین همایش، نشست های تخصصی منطقه ای در پارس جنوبی، اهواز، ماهشهر و مازندران با حضور و مشارکت فعال شرکت های استانی برگزار و تجربه ها و راهکارهای هر یک از شرکت ها پیرامون مقوله مسئولیت اجتماعی و نحوه عمل به آن آنالیز و ارزیابی شد.

طالبیان اضافه کرد: در نظر داریم با نقد و آنالیز موشکافانه گزارش های پایداری، برای بهبود فرآیندها در راستا عمل به مسئولیت اجتماعی به یکدیگر یاری کنیم.

وی مطرح نمود: گزارش های پایداری حاوی موارد متعددی از جمله خلاقیت، ابتکارها و نوآوری ها، بهبود فرآیندها در اقدام های مسئولیت اجتماعی مبتنی بر شناسایی ذی نفعان، تشخیص نیازهای اولویت دار، پرهیز از خدمات رسانی مستقیم، جایگزینی الگوهای نوین در مدیریت انرژی همراه با صرفه جویی در منابع و کنترل آلودگی های زیست محیطی است.

طالبیان توضیح داد: به همین دلیل موضوع های مورد آنالیز در نشست ها دقیقا متناسب با چالش ها و مسائل منتج از گزارش های پایداری مشخص شده و تعدادی از خلاصه همین گزارش ها در نشست ها ارائه خواهد شد.

دبیر چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت به تدوین سیاست ها و نظام نامه نحوه ایفای مسئولیت اجتماعی در صنعت نفت اشاره نمود و گفت: نظام نامه مسئولیت اجتماعی از جهت های متعدد در نشست های شورای معاونان وزارت نفت آنالیز و ارزیابی شد که به زودی از سوی وزیر نفت برای اجرا به همه دستگاه های ذی ربط ابلاغ می گردد.

طالبیان توضیح داد: همزمانی ابلاغ نظام نامه با برگزاری همایش قطعا نطقه عطفی برای راستا آینده خواهد بود و همچنین متضمن مدیریت بهینه مطالبات و در نتیجه تنظیم روابط و تامین رضایتمندی فزاینده ذی نفعان شده و نتایج سازنده آن سبب شتاب بیشتر حرکت های توسعه و فراوری در صنعت نفت خواهد شد.

این مقام مسئول یادآور شد: این همایش گرچه بدون حامی مالی، دریافت وجه و بعضی هزینه های پذیرایی است، اما با مشارکت جمعی و داوطلبانه شرکت ها برگزار می گردد که این خود نماد و الگویی است از یک همایش مسئولانه و اثبات اینکه می گردد از امکانات موجود هم با درک حس مسئولیت نسبت به مقتضیات زمانی این گونه همایش برگزار کرد.

درک مسئولیت های اجتماعی تنها راه کسب منافع سازمانی است

مدیرعامل پالایشگاه شهید هاشمی نژاد هم گفت: درک و اجرای مسئولیت های اجتماعی، حصول منافع سازمان و سهیم شدن در توسعه رفاه جامعه را به همراه خواهد داشت.

سیدمجید منبتی، درباره ایجاد دفتر همکاری های مالی با جامعه محلی این پالایشگاه گفت: سهیم شدن در توسعه و رفاه جامعه با فراهم آوری انرژی پاک، مأموریت پالایشگاه هاشمی نژاد به شمار می آید که مستلزم مسئولیت پذیری اجتماعی است.

وی با بیان اینکه پالایشگاه خانگیران تامین هشت درصد از گاز مصرفی کشور را به عهده دارد، اظهار کرد: بر اساس ماده 47 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه مالی، همه دستگاه های اجرایی می توانند با هدف کاهش هزینه ها و افزایش اشتغال از توان نیروهای محلی استفاده نمایند.

منبتی توضیح داد: درک مسئولیت های اجتماعی و استقرار آن در همه برنامه های سازمان، تنها راه حصول حداکثر منافع سازمانی است.

مدیرعامل پالایشگاه شهید هاشمی نژاد با اشاره به اینکه پالایشگاه خانگیران در سه زمینه توریعی، خدماتی و فراوریی از توان شهرستان سرخس و روستاهای اطراف آن استفاده می نماید، گفت: ما حتی لباس مورد استفاده کارکنان در محیط پالایشگاه را با حمایت از زنان و مردان شهرستان سرخس در همین منطقه فراوری و تهیه می کنیم.

وی درباره اجرای مسئولیت های اجتماعی از سوی پالایشگاه خانگیران اظهار کرد: توانمندسازی شرکت های محلی، حمایت از شرکت های دانش بنیان، آموزش کارآفرینی و خلاقیت برای جوانان منطقه، تهیه بسته های نوشت افزار برای دانش آموزان و... از جمله اقدام های پالایشگاه است.

منبتی ادامه داد: پالایشگاه خانگیران، گوگرد مرغوب و مذاب خود را به شرکت های توانمند می فروشد تا این شرکت ها به شکل های مختلفی از این گوگرد استفاده نمایند که این اقدام نیز موجب اشتغال زایی در شهرستان سرخس می گردد.

سیاست ها و نظام نامه نحوه ایفای مسئولیت های اجتماعی در صنعت نفت ابلاغ شد

وزیر نفت همزمان با برگزاری چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، سیاست ها و نظام نامه نحوه ایفای مسئولیت های اجتماعی در صنعت نفت را ابلاغ کرد.

در متن ابلاغیه بیژن زنگنه، وزیر نفت آمده است: پیرو جمع بندی مباحث مطرح شده در شورای معاونان وزارتخانه، با عنایت به آثار محیط اجتماعی بر کارآیی فعالیت های صنعت نفت و با هدف ارائه تصویر مناسب از صنعت نفت در افکار عمومی، ایجاد فضای لازم برای افزایش اعتماد اجتماعی، بهبود روابط با جوامع محلی و تسهیل شرایط کاری صنعت نفت در این جوامع، بهینه سازی هزینه کردها در زمینه اقدام های مسئولانه سازمان ها و شرکت های نفتی و نظارت عالیه در این باره، سیاست ها و نظام نامه نحوه ایفای مسئولیت های اجتماعی در صنعت نفت ابلاغ می گردد. همه شرکت های اصلی و فرعی و تابعه وزارت نفت نیز مشمول مفاد این نظام نامه هستند.

چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت عصر امروز به کار خود انتها داد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "آخرین وضعیت خطوط لوله نفت در روستاها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آخرین وضعیت خطوط لوله نفت در روستاها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید